خانه / ۱۳۹۸ / تیر

آرشیو ماهانه: تیر ۱۳۹۸

همکاری با اقلیم کردستان عراق

با عنایت به حضور تیم فنی و اقتصادی از اقلیم کردستان عراق در شهر تبریز، جلساتی با حضور اعضای تیم اقتصادی و دبیر کنسرسیوم صنعت و انرژی پیرامون آماده سازی بستر جهت حضور فعال شرکت های عضو کنسرسیوم صنعت و انرژی در کشور عراق برگزار گردید.

ادامه مطلب »